یلدا 1391 بر ایرانیان مبارک

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است

 تیم فناوران پویان هزارنویس، شب یلدا را به تمام مشتریان و ایرانیان عزیز تبریک می گوید و امیدوارم از ثانیه های زندگی بر جهت کنار هم بودن استفاده نمایید.